ReadyPlanet.com


คิดว่าปืน Verlaines แปลกหรือไม่? นี่คือเงินทองที่แปลกประหลาดสุดโต่ง 7 ชิ้นที่คริสกระแทก้ส์ขาย


เงื่อนไขการใช้งาน

วันที่มีผล: 12 เดือนกุมภาพันธ์ 2557 อัปเดตครั้งสุดท้าย: 27 มกราคม 2564

ขอขอบคุณที่เยี่ยมชม Artspace.com ("ไซต์") ครอบครองและดำเนินการโดย Artspace LLC("Artspace").การใช้งานไซต์ของเจ้าเอ็งแสดงว่าคุณได้อ่านเรียนรู้และยอมรับข้อแม้การใช้งานเหล่านี้แล้ว ("หลักเกณฑ์")หากคุณเห็นขัดแย้งข้อกำหนดเหล่านี้เธอไม่สามารถเข้าถึงหรือไม่ก็ใช้งานเว็บไซต์ได้เราคงจะแก้ไขข้อกำหนดชั่วครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งแยกออกคุณทราบข้อกำหนดที่มีอยู่ในที่นี้แทนที่ประกาศหรือไม่ก็แถลงการณ์ก่อนหน้าทั้งผองเกี่ยวกับข้อกำหนดของเราที่พัวพันกับไซต์นี้ฉันขอแนะนำแยกออกคุณตรวจสอบเว็บไซต์ของเราบ่อยๆเพื่อที่จะดูว่ากฎเกณฑ์ปัจจุบันมีผลบังคับใช้และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับพวกเขาการใช้ไซต์ภายหลังการแก้ไขข้อกำหนดใด ๆ แสดงว่าคุณยินยอมที่จะผูกพันตามงานแก้ไขดังกล่าว

การใช้งานไซต์

ไซต์ดำรงฐานะตลาดออนไลน์สำหรับผู้จำหน่ายที่มีคุณลักษณะเหมาะสม (1C; Seller1D;) เพื่อเสนอขายของซื้อของขาย (1C; Items1D;) ให้กับลูกค้าที่คาดหวัง (1C; Buyers1D;)งานขายสินค้าใด ๆ โดยตรงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

Artspace แยกออกคุณสามารถเข้าถึงด้วยกันใช้งานไซต์ได้ภายใต้การปฏิบัติติดตามข้อกำหนดและหลักการความเป็นส่วนตัวของไซต์ที่ https://www.artspace.com/privacy_policyห้ามไม่ให้มีการคัดลอกทำซ้ำเผยแพร่ซ้ำอัปโหลดโพสต์ส่งต่อหรือจัดแบ่งเนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะในไซต์

ไซต์รวมถึงจุดสำคัญทั้งหมดเช่นครอบครองข้อความรูปภาพกับ HTML ที่ใช้ที่การสร้างเพจ ("วัสดุ") เป็นธนทรัพย์ของเราหรือว่าของซัพพลายเออร์คู่ซื้อขายหรือผู้อนุญาตสิ่งของเราและมีกรรมสิทธิ์การคุ้มครองโดยสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและ / หรือลิขสิทธิ์ภายใต้สหรัฐอเมริกาและ / หรือไม่ก็ต่างประเทศกฎหมาย.ยกเว้นที่เจาะจงไว้เป็นชนิดอื่นในที่นี้คุณไม่สามารถใช้ดาวน์โหลดอัปโหลดคัดลอกพิมพ์แสดงดำเนินการทำซ้ำเผยแพร่แก้ไขลบเพิ่มใบอนุญาตโพสต์ส่งไม่ก็แจกจ่ายเนื้อหาใด ๆ จากไซต์นี้ทั้งเพหรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือเชิงการค้าโดยไม่ได้สารภาพอนุญาตเป็นตัวอักษรจากเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราให้สิทธิ์ส่วนบุคคลที่เปล่าผูกขาดและไม่สมรรถโอนให้คุณได้ในการเข้าถึงไซต์และใช้ข่าวและบริการที่ประกอบด้วยอยู่ที่นี่

บทบาทของ Artspace

บทบาทของ Artspace ถูก จำกัด ไว้อย่างแจ่มแจ้งในการทำเอาไซต์พร้อมใช้งานและสอดส่องดูแลไซต์สำหรับผู้ขายผู้บริโภคและผู้ใช้Artspace รวมตัวกันกลางและมิใช่ตัวแทนหรือความไว้ใจสำหรับผู้ขายผู้ซื้อหรือผู้ใช้เพื่อจะวัตถุประสงค์ใด ๆArtspace ไม่รับผิดชอบต่อการจำหน่ายสินค้าจริงไหน ๆ และไม่ได้จำกัดข้อมูลที่ผู้ขายผู้ซื้อหรือผู้ซื้อให้มาหรือว่าการกระทำหรือการทิ้งเว้นArtspace เป็นอิสระจากผู้จำหน่ายผู้ซื้อและลูกค้าและไม่มีงานเป็นหุ้นส่วนการร่วมทุนนายลูกจ้างหรือแฟรนไชส์กับดักแฟรนไชส์ที่มีจุดหมายหรือสร้างขึ้นไปโดยการทำงานของไซต์นี้เพราะ Artspace

Artspace อาจ แต่ปราศจากภาระผูกพันในการให้บริการคนกลางระหว่างผู้ซื้อและคนค้าขายที่เกี่ยวข้องกับดักการบริการลูกค้าไม่ก็การระงับข้อพิพาทในกรณีที่ Artspace เลือกใช้ดุลพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการให้บริการตัวกลางดังนั้นการตกลงใจของ Artspace ถือเป็นแห่งหนสิ้นสุดและมีผลผูกพันกับทุกฝ่ายด้วยกันไม่สามารถอุทธรณ์ท้าหรือย้อนกลับได้

บัญชีและการเข้าถึงของคุณ

ไซต์ตรงนี้มีให้สำหรับผู้ใช้ที่แก่ 18 ปีขึ้นไปแห่งไม่ได้ถูกยับยั้งใจหรือลบเพราะว่า Artspace ไม่ว่าด้วยเหตุผลไหนก็ตามไซต์นี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่เด็กอายุต่ำต้อย 13 ปีและไม่ได้ตั้งใจประมวญข้อมูลจากลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะดังกล่าวคุณต้อนรับว่าคุณไม่ใช่เช่นนั้นบุคคลที่ไม่ผิดห้ามไม่ปันออกรับบริการภายใต้กฎหมายสิ่งของสหรัฐอเมริกาหรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแห่งการพิจารณาการใช้งานเว็บไซต์ของเธอในระหว่างการลงนามและทุกครั้งที่เธอป้อนข้อมูลลงแห่งบัญชีของคุณโดยสมัครใจคุณยินยอมพร้อมใจที่จะให้ข้อมูลแห่งเป็นจริงถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณเองเราขอสงวนสิทธิ์ที่การเพิกถอนบัญชีสรรพสิ่งคุณปฏิเสธบริการหักออกหรือแก้ไขจุดสำคัญตามดุลยพินิจสรรพสิ่งตน แต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าพร้อมด้วยเหตุผลใด ๆ เมื่อไหร่ก็ได้รวมทั้งอันเป็นไปผลมาจากการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบบัญชีนับว่าเป็นโมฆะหากกฎหมายกักคุมไว้

การละเมิดลิขสิทธิ์วิธีการการแจ้งเตือนกับการหักออก

หากคุณเชื่อแหวงานของคุณถูกคัดลอกแห่งลักษณะสถานที่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โปรดมอบข้อมูลสถานที่เป็นตัวอักษรต่อไปนี้แก่เฒ่าแทนลิขสิทธิ์สรรพสิ่งเรา:คนที่ได้รับอนุญาตจ่ายดำเนินการในนามของเจ้าตำรับผลประโยชน์ลิขสิทธิ์(ii) ถ้อยคำของการงานอันมีลิขสิทธิ์ที่เธออ้างว่าไม่ผิดละเมิด;(iii) กถาว่าแก่นสารที่เจ้าเอ็งอ้างว่าละเมิดอยู่ที่ใดบนไซต์(iv) ถิ่นที่อยู่หมายเลขต่อโทรศัพท์และแหล่งที่อยู่อีเมลของเจ้าเอ็ง(v) คำแถลงสรรพสิ่งคุณว่าคุณประกอบด้วยความเชื่ออย่างสุจริตว่าการใช้งานแห่งหนถูกโต้แย้งไม่ได้รับสารภาพอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แม่สื่อหรือกฎหมายและ (vi) คำแถลงของเธอซึ่งทำขึ้นไปภายใต้บทลงโทษของการให้การเท็จว่าข้อมูลข้างต้นที่หนังสือรุ่งอรุณของคุณถูกต้องกับคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตมอบดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวแทนลิขสิทธิ์สรรพสิ่งเราเหตุด้วยการรุ่งอรุณการร้องเรียนงานละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์สมรรถติดต่อคว้าดังนี้:

แม่สื่อลิขสิทธิ์:

Artspace LLC 65 Bleecker St 8th Floor New York, NY, 10012อีเมล: service@artspace.com

โทรสาร: 646-365-3350

หากเจ้าเอ็งทราบว่าเนื้อหาแห่งปรากฏบนไซต์นี้ละเมิดลิขสิทธิ์โปรดแจ้งให้เราประสีประสาทางอีเมลสถานที่บริการ@ artspace.com

กฎเกณฑ์และข้อ จำกัด ณและงานแก้ไขเว็บไซต์

อีฉันขอสงวนสิทธิ์ไม่ว่าด้วยเหตุผลไหนก็ตามตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบเพื่อยุติเปลี่ยนแปลงระงับหรือไม่ก็ยุติปีกใด ๆ สิ่งของเว็บไซต์รวมถึง เสียแต่ว่าไม่ ขีดคั่น เพียงประกาศผลิตภัณฑ์ข้อมูลข้อความเสียงเพลงเสียงรูปกราฟิกวิดีโอเหตุหรือเครื่องไม้เครื่องมืออื่น ๆ ("เนื้อหา") คุณลักษณะและ / หรือชั่วโมงความพร้อมใช้งานกับเราจะไม่ยอมรับผิดต่อเธอหรือดามบุคคลที่สามแห่งการปฏิบัติการดังกล่าวนอกจากนี้เรายังอาจกำหนดกฎเหตุด้วยและข้อความ จำกัด ที่การใช้งานเว็บไซต์หรือ ขีดคั่น การเข้าถึงของคุณณบางส่วนหรือทั้งผองของไซต์เพราะว่าไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือว่าลงโทษอีฉันมีสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนกฎกับ / หรือเรื่อง จำกัด เหล่านี้ได้ทุกเวลาตามดุลยพินิจของอีฉัน แต่เพียงผู้เดียว

การใช้งานที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

เว็บไซต์นี้สมรรถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายโดยคนที่ชดใช้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Artspace เท่านั้นคุณต้องรับผิดชอบดามการสื่อสารสิ่งของคุณเองซึ่งหมายรวมการอัปโหลดงานส่งและงานโพสต์ข้อมูลด้วยกันต้องรับผิดชอบทาบผลแห่งตามมาของการโพสต์บนหรือผ่านไซต์Artspace กันการใช้งานเว็บไซต์โดยเฉพาะด้วยกันกำหนดให้ผู้ใช้ทั้งหมดตกลงที่จะไม่ใช้ไซต์เหตุด้วยสิ่งต่อไปนี้:

 • การโพสต์ข่าวใด ๆ ที่ไม่สมบูรณ์ดำรงฐานะเท็จเปล่าถูกต้องหรือไม่ใช่ของเจ้าเอ็งของตนเอง
 • การแอบอ้างครอบครองบุคคลอื่น
 • ก่อให้เกิดหรือว่าส่งเสริมการปฏิบัติตนที่อาจจะก่อให้เกิดความผิดทางอาญาก่อให้เกิดเหตุรับผิดทางแพ่งหรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับของนครรัฐประเทศหรือระหว่างประเทศหรือแห่งไม่ประพฤติตามโปรโตคอลอินเทอร์เน็ตที่ยอมรับ
 • งานโพสต์เนื้อหาสถานที่มีลิขสิทธิ์หรือเป็นสิ่งของบุคคลที่สามเว้นเสียแต่คุณจักเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตจากคนคิดให้โพสต์ได้มา
 • การโพสต์เนื้อความที่เปิดเผยความลับเชิงพาณิชย์เว้นแต่เจ้าเอ็งจะถือสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
 • งานโพสต์เนื้อหาสถานที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาความเป็นส่วนตัวไม่ก็สิทธิ์ในที่การเผยฟุ้งของผู้อื่น
 • งานส่งหรือถ่ายโอนประกาศหรือซอฟต์แวร์แห่งได้มาจากไฟล์ไซต์จรยังต่างด้าวหรือโปร่งประเทศที่ละเมิดกฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกา
 • พยายามที่จะล่วงล้ำเครือข่ายหรือว่าเครือข่ายสิ่งของไซต์หรือ Artspace ไม่ก็พยายามชดใช้บริการของไซต์เพื่อที่จะเข้าถึงโดยไม่ไหวรับยอมไปอีกต่างหากระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ
 • การนำไปใช้จากงานเชิญเพื่อนแห่งมุขแห่งหนผิดณทางไหนมุขหนึ่งหมายรวม แต่ว่าเปล่า ขีดคั่น แทบเชิญตัวเองหลายครากับภายใต้สมญานามสถานที่แตกต่างห้ามกับ / ไม่ก็ภายใต้แหล่งที่อยู่อีเมลแห่งผิดแผกกักคุม
 • การชดใช้ส่วนลดดีเยี่ยมบำเหน็จแห่งทางแห่งผิดไม่ก็สิ่งจูงใจสถานที่ชี้แจงเพราะ Artspaceยกเว้นแห่งหนเจาะจงวางครอบครองชนิดอื่นข้อแนะนำแทบกำหนดการผู้เดียวถือเอาว่ามูลค่าประกบคนสูงสุดสองดามครอบครัว

กฎเกณฑ์ความปลอดภัย

งานละเมิดความปลอดภัยสรรพสิ่งระบบไม่ก็ข่ายงานอาจส่งผลให้เกิดข้อเสียหายทางแพ่งไม่ก็เหตุสารภาพผิดทางอาญาดีฉันจักวิเคราะห์รูปการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยกันอาจข้องเกี่ยวและร่วมกันกับดักหน่วยงานบังคับใช้เทศบัญญัติในการฟ้องร้องกับดักผู้ใช้หรือผู้ซื้อแห่งหนข้องเกี่ยวกับดักงานรุกล้ำดังที่กล่าวมาแล้วกักคุมไม่แจกเธอรุกล้ำหรือพยายามละเมิดสวัสดีสรรพสิ่งไซต์ซึ่งรวมถึง ทว่าไม่ จำกัด แทบชิ้นตั้งแต่นี้ไป:

 • งานเข้าถึงประกาศสถานที่ไม่ไหวประกอบด้วยเก็บเนื่องด้วยเจ้าเอ็งหรือการเข้าสู่กระบิลเซิร์ฟเวอร์ไม่ก็บัญชีสถานที่คุณไม่ไหวทำได้รับสารภาพยอมแจกเข้าถึง
 • มานะบากบั่นตรวจสอบสแกนหรือว่าแข่งขันช่องโหว่ของระบบหรือไม่ก็วงจรข่ายไม่ก็บุกรุกมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการสืบสวนสิทธิ์เพราะว่าไม่ได้ยอมรับยอมสถานที่เหมาะสม
 • พากเพียรเหลื่อมล้ำบริการไหน ๆผู้ใช้โฮสต์ไม่ก็ข่ายงานรวมถึง แม้ว่าไม่ จำกัด พางกรรมวิธีส่งเชื้อไวรัสเวิร์มโทรศัพท์จันฮอร์สหรือสัญลักษณ์แห่งเป็นอันตรายอื่น ๆ จรยังไซต์งานบ่อยเกิน "อุทกภัย" "การระเบิดทางไปรษณีย์" หรือ "งานหยุดทำ";ไม่ก็ส่งอีเมลสถานที่ไม่ไหวร้องหมายรวมโปรโมชั่นกับ / หรือไม่ก็การการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการไม่ก็
 • การปลอมท่อนหัวเรือแพ็กเกเร็ต TCP / IP หรือไม่ก็ซีกไหนส่วนหนึ่งส่วนใดสรรพสิ่งข่าวส่วนหัวในที่งานโพสต์อีเมลหรือไม่ก็หมวดข่าว

เนื้อหาที่ผู้บริโภคส่งมา

คุณจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ที่เธอโพสต์ลงในไซต์เพราะว่า "เนื้อหาของผู้ซื้อ" เราหมายถึงสาระใด ๆ ที่เธอโพสต์ลงในไซต์ซึ่งอาจจะรวมถึงบทวิจารณ์ความคิดเห็นการอัปโหลดภาพคำบรรยายงานมีส่วนร่วมในฟอรัมการดูแลหรือสร้างพระศอลเล็กชันงานศิลปะและคุณลักษณะอื่น ๆ สถานที่ช่วยให้เจ้าเอ็งสามารถเพิ่มแก่นสารลงในไซต์เราไม่รับผิดชอบต่อประกาศส่วนบุคคลที่สมรรถระบุตัวตนได้มาหรือข้อมูลอื่น ๆ สถานที่คุณเลือกที่จะส่งเป็นเนื้อหาของผู้บริโภคและเราตาขอสงวนสิทธิ์ในการหักออกเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่ก่อสร้างโดยผู้ใช้ติดตามดุลยพินิจของฉัน แต่เพียงผู้เดียวคุณเข้าใจดีว่าครั้นคุณโพสต์เนื้อหาผู้ใช้เนื้อหาของคุณจะกลายเป็นทั่วไปเราไม่รับผิดชอบในที่การเก็บรักษาเนื้อหาของผู้ใช้ไร ๆ ไว้เป็นความลับดังนั้นถ้าหากคุณไม่ต้องการให้ใครอ่านหรือเห็นเนื้อหาตรงนั้นอย่าส่งหรือโพสต์ลงที่ไซต์ |

หากเรายอมให้คุณอัปโหลดสาระของผู้ใช้เจ้าเอ็งไม่สามารถ:

จ่ายเนื้อหาผู้ใช้แห่งคุณไม่มีสิทธิส่งเว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่ถ้วนทั่วโดยลิขสิทธิ์สิทธิบัตรความลับเชิงพาณิชย์ความเป็นส่วนตัวการประชาสัมพันธ์หรือกรรมสิทธิ์อื่นใดสรรพสิ่งผู้อื่นปลอมแปลงส่วนหัวหรือว่าปรับแต่งตัวระบุอื่น ๆ เพื่ออำพรางหลักแหล่งของเนื้อหาลูกค้าที่คุณแจกให้เนื้อหาของผู้ใช้ที่ประกอบด้วยการโกหกมุสาหรือการบิดเบือนความจริงที่คงสร้างความเสียหายแจกกับเราหรือว่าใครให้เนื้อหาสิ่งของผู้ใช้ที่นอกกฎหมายอนาจารหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทคุกคามภาพอนาจารคุกคามแสดงความเกลียดชังเชื้อชาติหรือเชื้อชาติหรือสนับสนุนแบ่งออกมีการกระทำที่จะนับเป็นความผิดทางอาญาก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งละเมิดกฎหมายใด ๆไม่เหมาะสม;แอบอ้างดำรงฐานะบุคคลอื่นหรือพูดเท็จเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องสรรพสิ่งคุณกับคนหรือหน่วยงานอื่นที่เนื้อหาผู้ใช้สิ่งของคุณใช้เมดวงเนตรแท็กหรือ "ข้อความที่กำบัง" อื่นใดโดยใช้คืนชื่อผลิตภัณฑ์ไม่ก็เครื่องหมายการค้าของเราหรือซัพพลายเออร์ของดีฉันในเนื้อหาผู้ซื้อของคุณหรือว่าให้เนื้อหาสิ่งของผู้ใช้ที่เย้ยเราหรือคนค้าขายคู่ค้าผู้รับเหมาก่อสร้างแกลเลอรีคนที่มีชื่อเสียงสถาบันผู้จัดจำหน่ายตัวแทนด้วยกัน บริษัท ในเครือ

ยกเว้นแห่งระบุไว้ดำรงฐานะอย่างอื่นหากเธอโพสต์เนื้อหาหรือส่งใจความไปยังไซต์เธอให้เราพ้นไปสิทธิพิเศษปลอดค่าลิขสิทธิ์ชั่วกาลนานไม่สามารถเลิกได้และสิทธิการใช้งานย่อยทั้งหมดในที่การใช้ทำอีกครั้งดัดแปลงดัดแปลงเผยแพร่แปลสร้างผลงานลอกเลียนแบบจากแจกจ่ายและแสดงเนื้อหาดังกล่าวทั่วโลกในสื่อใด ๆคุณรับรองและรับประกันแหวคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งผองในเนื้อหาแห่งหนคุณโพสต์ว่าแก่นสารถูกต้องการใช้เนื้อควานที่คุณหานั้นไม่ได้รุกล้ำข้อกำหนดเหล่านี้หรือไม่ก็กฎหมายหรือเทศบัญญัติใด ๆและใจความจะไม่ก่อให้เกิดงานบาดเจ็บต่อคนหรือหน่วยงานไร ๆเรามีสิทธิ์ แต่ว่าไม่มีหน้าที่ณการตรวจสอบกับแก้ไขหรือลบออกกิจกรรมหรือเนื้อหาใด ๆเนื้อหาของผู้ซื้อมาจากแหล่งที่มาที่หลากหลายเราไม่ต้อนรับหรือสนับสนุนความเห็นความคิดเห็นคำแนะนำหรือไม่ก็คำแนะนำใด ๆ แห่งหนอาจอยู่ในเนื้อหาของผู้บริโภคและเราไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือประโยชน์ความปลอดภัยหรือสิทธิ์ในที่ทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาผู้บริโภคใด ๆเราละเลยและไม่รับผิดชอบไร ๆ ต่อเนื้อหาของผู้ใช้ที่โพสต์เพราะว่าคุณหรือบุคคลที่สาม

การขายบนบานศาลกล่าว Artspace

ผู้ขายมีหน้าที่อธิบายและกำหนดราคารายการแห่งเสนอขายอย่างถูกต้องผู้ซื้อดำรงฐานะผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวณการกำหนดมูลคุณค่าสภาพและความเที่ยงตรงของสินค้าสถานที่ซื้อและจ่ายราคาซื้อให้กับผู้ขายรวมถึงภาษีการขายภาษีมูลค่าเพิ่มหรืออากรขาเข้า / ส่งออก quaternary test paper

บทบาทของ Artspace ถูก จำกัด อย่างชัดแจ้งตามที่ระบุเก็บในข้อข้างบนที่มีชื่อตวาด 1C บทบาทของ Artspace1D;Artspace ขึ้นอยู่กับคนขายสำหรับข้อมูลดังที่กล่าวมาแล้วและจะไม่เอาใจใส่ในทางใดทางหนึ่งเกี่ยวกับคำอธิบายหรือการกำหนดราคาของตารางบนไซต์ที่ผู้จำหน่ายให้ไว้Artspace ทิ้งขว้างต่อการจัดส่งการวางเงินจากคุณจรยังผู้ขายนอกจากเราจะตกลงอย่างชัดเจนว่าเป็น

รายการที่มีอยู่บนไซต์

กำหนดการทั้งหมดที่จัดแสดงบนไซต์จะเสนอขายเพราะว่าขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการรายการบางรายการที่แสดงบนบานไซต์มีลักษณะเฉพาะด้วยกันมีให้เพราะผู้ขายซึ่งโดยปกติแล้วจะมีโอกาสในที่การขายปลีกเพราะด้วยการขายสินค้าโดยไม่ขึ้นอยู่ Artspace ดังนั้นบางรายการอาจไม่มีให้บริการอีกต่อไป

ไซต์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงหมายกำหนดการต่างๆตามที่คนค้าขายนำเสนอดังนั้น Artspace แล้วจึงไม่ตรวจสอบข้อมูลใด ๆ ที่ผู้จำหน่ายให้มา (หรือไม่ก็ตัวแทนที่จำหน่ายสินค้า) และ Artspace เปล่ารับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลแห่งหนเกี่ยวข้องกับสินค้า

ยอดขาย 1C As-Is1D;

รายการทั้งเพที่แสดงบนบานศาลกล่าวไซต์ขาย 1C; As-Is1D;และ 1C; With All Faults1D ;.ทั้งผู้ขายกับ Artspace ไม่รับประกันการรับรองหรือการเป็นผู้แทนทั้งโดยชัดแจ้งหรืออ้อมแก่ผู้ซื้อที่เกี่ยวกับสินค้าใด ๆ รวมถึง แต่เปล่า จำกัด เพียงตำแหน่งของสินค้าความเก่งกาจในการซื้อขายความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์เฉพาะคุณภาพข้อความหายากความหมายแหล่งที่มาผู้ออกแบบหรือผู้สร้างนิทรรศการวรรณกรรมความเกี่ยวข้องมุขประวัติศาสตร์หรือว่าผู้ใช้ได้มาซึ่งสิทธิ์แห่งการทำซ้ำหรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในรายการไหน ๆไม่มีคำแถลงใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยวาจาหรือเป็นตัวอักษรจะถือว่าการยืนยันการรับประกันหรืองานรับรองดังกล่าว

การประมูล

Artspace อาจแจ๋ให้มีการประมูลของ Artspace ซึ่งผู้จำหน่ายอาจเสนอขายสินค้าโดยการประมูลแยกออกกับผู้เสนอสนนราคาสูงสุดArtspace เป็นไทจากผู้ซื้อด้วยกันผู้ขายที่เข้าร่วมการประมูลสิ่งของ Artspace และไม่มีเอเจนซี่หุ้นส่วนกิจจานุกิจร่วมขายนายจ้างคนงานหรือแฟรนไชส์แฟรนไชส์ไม่ก็ความสัมพันธ์ทางการเงินที่มีจุดมุ่งหมายหรือสร้างขึ้นเพราะว่าการจัดการประมูลสรรพสิ่ง ArtspaceArtspace อาจ แต่ว่าไม่มีพันธะในงานให้บริการตัวกลางระหว่างลูกค้าและผู้จำหน่ายโดยใช้การแจ้งราคาของ ArtspaceArtspace ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลพินิจของรูป แต่เพียงผู้เดียวด้วยกันเมื่อใดก็ได้รวมถึงที่ระหว่างการประมูลเพื่อปฏิเสธหรือยกเลิกการอนุญาตปันออกผู้ขายรายงานสินค้าหรือให้ผู้ใช้ยื่นเสนอราคา |

การประมูลดำเนินการอย่างไร

ราคาเสนอทั้งหมดจะดำรงฐานะสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐผู้ขายด้วยกันผู้ซื้อที่เข้าร่วมอาจจำเป็นต้องลงบัญชีบนไซต์คงจะเลือกชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านด้วยกันต้องเห็นด้วยที่จะผูกพันติดตามข้อกำหนดเหล่านี้ผู้ซื้อจักต้องจดทะเบียนบัตรเครดิตที่ถูกต้องกับ Artspace กับตกลงที่จะจับจ่ายใช้สอยเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้ซื้อ 19; s ปันออกกับ Artspace ซึ่งจักเพิ่มเข้าไปในสนนราคาประมูลที่สำเร็จพรีเมี่ยมสรรพสิ่งผู้ซื้อ 19 จักเท่ากับ 15% ของราคาแจ้งราคาสำเร็จเหตุด้วยการทูลราคาแห่งการประมูลบางรายการผู้ประมูลที่สำเร็จจะจำเป็นต้องจ่ายราคาซื้อครบถ้วนเบี้ยประกันภัยของลูกค้า 19 เป็นสนนราคาซื้อบ๊วยข้อตกลงระหว่างลูกค้าและผู้จำหน่ายจะไม่อยู่ภายใต้สนธิสัญญาสหประชาชาติกล่าวถึงสัญญางานขายสินค้าระหว่างประเทศซึ่งการบังคับใช้จะได้รับการยกเว้นโดยชัดแจ้ง

เสนอราคาเพราะว่าคลิกที่ 1C; bid1D;ปุ่มบนเว็บไซต์การเสนอราคาทั้งมวลถือเป็นที่จบและไม่สามารถแก้ไขหรือเลิกได้เมื่อส่งแล้วการเสนอราคาทั้งหมดจะถูกบันทึกโดย Artspace และการบันทึกดังกล่าวจะเป็นการกำหนดขั้นสุดท้ายและเป็นข้อสรุปและหนังสือของการรายงานราคาแต่ละครั้งและการเสนอราคาสูงสุด

ราคาจองสิ่งของผู้ขาย

ผู้ขายคงกำหนดราคาขั้นต่ำเพราะว่าสินค้าประมูล (1C; Reserve Price1D;)คนขายไม่จำเป็นต้องยอมรับการเสนอราคาใด ๆ ที่น้อยกว่าราคาจองหากการเสนอราคาต่ำกว่าราคาจองสิ่งของผู้ขาย 19 ผู้เสนอราคาจะได้รับแจ้งตวาดราคาเสนอต่ำกว่าราคาจอง

งานเสนอราคา Artspace

Artspace คงส่งการเสนอสนนราคาสำหรับสินค้าประมูลที่อยู่ภายใต้ราคาสำรองผ่านทางบุคลากรArtspace อาจ (1) ส่งการกล่าวราคาเปิดในนามของคนขายในราคาสำรอง (2) เสนอราคาเดียวหรือเสนอราคาต่อเนื่องในนามของผู้ขายเพื่อตอบสนองการกล่าวราคาอื่น ๆ ที่ต่ำกว่าราคาจองArtspace จะไม่เสนอสนนราคาที่สูงกว่าราคาจอง

วางสนนราคาเสนอของเจ้าเอ็ง

ป้อนราคาเสนอราคาใดก็ได้ตราบใดที่มีค่ามากกว่าไม่ก็เท่ากับ "การกล่าวราคาขั้นต่ำถัดไป" (จัดแสดงด้านล่างฟิตัดทอน์ราคาเสนอ) และคลิกที่ "วางงานเสนอราคา".การดำเนินการตรงนี้จะวางราคาเสนอตรงโดยอัตโนมัติในการมากขึ้นครั้งถัดไปกับถือการบอกราคาที่เจ้าเอ็งส่ง (หากสูงกว่า "การเสนอราคาขั้นต่ำถัดไป") เป็น "งานเสนอราคามากมาย" ของคุณเธอจะได้รับอีเมลรับรองการเสนอสนนราคาของคุณด้วยกันจะได้รับรุ่งเช้าทางอีเมลเมื่อเจ้าเอ็งเสนอราคาสูงกว่า

โดยการทูลราคาผู้ซื้อแต่ละรายสถานที่เพิกถอนไม่ได้จักอนุญาตให้ Artspace เรียกเก็บเงินขนมจากบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนสรรพสิ่ง Buyer19 โดยทันทีเป็นจำนวนเงินเท่ากับเบี้ยประกันภัยของผู้ซื้อ 19

โปรดทราบว่าสมมติว่าการประมูลย้ายไปแห่งการถ่ายทอดสดจริง (หน้าการประมูลจะระบุชิ้นนี้และผู้ประมูลจะสังเกตเห็นทางอีเมล) ผู้เสนอราคาสูงสุดหลังจากปิดการประมูลออนไลน์จะได้ผลเปิดประมูลที่งานและชัดเจนให้ทราบใน 48 ชั่วโมงหลังกิจธุระหากการทูลราคานั้นประสบความสำเร็จประมูลที่ชนะขั้นสุดท้ายหรือมีผู้เสนอราคาสูงกระทั่งในงาน

งานเพิ่มราคารายงาน

เมื่อเสนอราคาให้ป้อนจำนวนเงินสูงสุดที่คุณยินดีจ่ายสำหรับงานการให้อาหาร "การเสนอราคาสูงสุด" ของเธอไม่ได้แปลแหวคุณจะซื้อในราคานั้นคุณอาจจับจ่ายน้อยลงระบบการประมูลจะเสนอราคา Proxy ในนามของเธอตามจำนวนการเสนอราคาเลิศของคุณครั้นคุณป้อนงานเสนอราคามากมายของคุณการเสนอราคายุคปัจจุบันของคุณสถานที่แสดงจะครอบครองจำนวนของ "การเสนอราคาขั้นต่ำต่อไป"ในขณะที่การประมูลดำเนินเจียร Artspace จะเปรียบเทียบราคาเสนอของเธอกับผู้ประมูลรายอื่นพอคุณเสนอสนนราคาสูงกว่ากบิลจะเสนอสนนราคาในนามของคุณโดยอัตโนมัติติดสอยห้อยตามการเพิ่มขึ้นของราคาเสนอแห่งหนกำหนดไว้เพราะว่าการประมูลนั้นสูงสุด (แต่ว่าไม่เกิน) ราคาเสนอสูงสุดสิ่งของคุณเราเพิ่มขึ้นราคาเสนอสิ่งของคุณทีละน้อยเท่าที่จำเป็นเพื่อที่จะรักษาตำแหน่งสรรพสิ่งคุณในระดับผู้เสนอราคาสูงสุดราคาเสนอสูงสุดของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับจนกว่าจะมีผู้ประมูลรายอื่นเกินหากราคาเสนอสูงสุดของคุณมีผู้เสนอราคาสูงกว่าเจ้าเอ็งจะได้รับรุ่งเช้าทางอีเมลเพื่อให้เจ้าเอ็งสามารถเสนอสนนราคาใหม่ได้

หากการประมูลประสบความสำเร็จประมูลเพื่อจะผลประโยชน์หรือการประมูลที่มีเหตุการณ์แน่ๆ (ซึ่งจะระบุไว้ณหน้าการประมูล) การเสนอสนนราคาออนไลน์ทั้งหมดจะถูกหน้าสั้นไปยังงานนั้นและ Artspace หรือไม่ก็องค์กรสถานที่จัดกิจกรรมจะพิจารณาการกล่าวราคาสิ่งของคุณพร้อมด้วยตนเองถัดจากและลงมือเสนอราคา Proxy ในนามของคุณจนถึงราคาทูลสูงสุดสิ่งของคุณผู้ชนะการประมูลจะได้รับแจ้งภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากปิดการประมูลแม้คุณไม่ไหวรับงานติดต่อจาก Artspace แสดงว่าคุณไม่ใช่ผู้เสนอราคาบริบูรณ์

การดับการประมูล

เมื่อดับการประมูลแต่ละครั้ง Artspace จะแบ่งแยกการรับรองการกล่าวราคาบริบูรณ์ให้กับดักผู้ขายกับแจ้งแจกผู้ซื้อสถานที่ยื่นเสนอราคาเลิศว่าการบอกราคาเกิดผลและจำนวนรวมพรีเมี่ยมของผู้ใช้ 19 เนื่องจาก Artspace จะเรียกเก็บจากบัตรเครดิตสิ่งของผู้ซื้อ 19;Artspace จะเรียกเก็บเงินจากลูกค้า 19; บัตรเครดิตเป็นปริมาณเงินสรรพสิ่งผู้ซื้อ 19; s พรีเมี่ยม

ครั้นได้รับสรรพสิ่งผู้ซื้อ 19; Artspace ชั้นพรีเมียมจะส่งอีเมลถึงทั้งผู้ใช้และคนขายที่บรรลุผลและจะต้องออกชื่อที่อยู่เลขลำดับโทรศัพท์กับที่อยู่อีเมลสิ่งของอีกฝ่ายแล้วผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องรับผิดชอบ แต่เพียงโดดเดี่ยวในการเตรียมการส่งงานชำระเงินติดตามราคาจับจ่ายใช้สอยภายใน 24 มหุรดีของการส่งอีเมล Artspace และการจัดส่งของซื้อของขายในทันทีภายหลังได้รับทรัพย์สินที่งดงามหากเหตุผลใดก็ตามหลังจากที่ Artspace19 ยืนยันการเสนอราคาสำเร็จหลังจากนั้นผู้ซื้อจักยกเลิกธุรกรรมหรือเปล่าชำระเงินแจกกับคนขายไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามผู้ซื้อจะจำต้องรับผิดชอบต่อ Artspace เพราะผู้ซื้อเต็มจำนวน 19; สิ่งของพรีเมี่ยมและ Artspace ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาดังกล่าวผู้ซื้อ 19; สิ่งของพรีเมี่ยมนอกเหนือจากการเยียวยาอื่น ๆ ทางกฎหมายหรือความชอบธรรม

ข้อพิพาทไร ๆ เกี่ยวกับการประมูลสินค้าใด ๆ จะได้รับการแก้ไขระหว่างลูกค้าและคนค้าขายโดยไม่ต้องมีส่วนร่วมสิ่งของ Artspaceผู้ขายดำรงฐานะผู้รับผิดชอบที่การเรียกเก็บเงินขนมจากผู้ซื้อ แต่เพียงเดี่ยวArtspace ไม่รับรองและไม่เอาใจใส่ใด ๆ ดามผลการดำเนินงานของผู้ซื้อหรือพ่อค้าที่เข้าร่วมการประมูล

ความรับผิดชอบของลูกค้าและผู้ขายการประมูล

สินค้าที่นำเสนอณการประมูลของ Artspace จำเป็นต้องเป็นสินค้าที่จับจำต้องได้ซึ่งตรงๆตามข้อกำหนดของไซต์พ่อค้าจะจำเป็นจะต้องไม่ทูลสินค้าเพื่อที่จะขายหรือไม่ก็ทำธุรกรรมไร ๆ ที่เกิดขึ้นในการประมูลของ Artspace ซึ่งละเมิดหรือไม่ก็อาจเป็นเหตุให้ Artspace ละเมิดกฎหมายหลักเกณฑ์กฎหมายหรือไม่ก็ข้อบังคับแห่งเกี่ยวข้องไร ๆArtspace จะประกอบด้วยดุลพินิจ แต่เพียงคนเดียวว่าหมายกำหนดการใดตรงๆตามกฎเกณฑ์ของเว็บไซต์หรือไม่ซึ่งการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

พ่อค้าที่ทูลสินค้าจะต้องโพสต์รายละเอียดของของซื้อของขายที่กล่าวและอาจกำหนดราคาจองขั้นต่ำผลรวมเงินแห่งหนเกินราคาขั้นต่ำและการเลิกการประมูลสินค้าผู้ขายตกลงที่จะตกลงราคาบอกสูงสุดที่สูงกว่าสนนราคาจองที่ตั้งไว้ด้วยกันส่งมอบของซื้อของขายที่เสนอให้กับดักผู้ซื้อแห่งยื่นเสนอราคาบริบูรณ์ดังกล่าวสินค้าใด ๆ ที่นำเสนอโดยใช้ข่าวการเข้าสู่ระบบงานลงทะเบียนของผู้ขาย 19 จักถือโดย Artspace และลูกค้าที่กล่าวราคาแหวได้รับการเสนอหรือไม่ก็ได้รับอนุญาตจากพ่อค้านั้นคนขายต้องรับผิดชอบทาบคำอธิบายระดับความถูกต้องด้วยกันคุณภาพสิ่งของสินค้าแห่งหนนำเสนอ แต่เพียงผู้เดียวผู้ขายรับรองว่าตัวปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งเพซึ่งรวมถึง แต่ว่าไม่ ขีดคั่น เฉพาะการส่งข้อมูลทางเทคนิคสถานที่ส่งออกจากสหรัฐฯหรือประเทศที่คนค้าขายอาศัยสิงสู่ตลอดจนข้อ ขีดคั่น ในการพาเข้าหรือไม่ก็ส่งออกสินค้าจากผู้ขาย 19;s ประเทศของลูกค้า 19; s ประเทศ.

โดยการโพสต์ของซื้อของขายในการประมูล Artspace ผู้ขายแต่ละรายรับรองและยืนยันว่าเขา / เจ้าเอ็งถือกรรมสิทธิ์ณสินค้าที่บรรยายโดยเสรีกับเป็นที่ต้องการของตลาดและการค้าขายให้กับผู้ซื้อรายใด ๆ จะปลดปล่อยและปราศจากการโกหกใด ๆ ไม่ก็ทั้งหมดภาระผูกพันผู้ขายยินยอมว่า Artspace Auctions จะโฆษณาชวนเชื่อภาพและข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ผู้ขายนำเสนอคนค้าขายมีหน้าที่รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับคำอธิบายของซื้อของขายและเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งสิ้นที่ผู้ขายมอบให้แก่ Artspaceผู้ขายแต่ละรายตกลงว่า Artspace อาจวางรูปแบบเนื้อหาที่คนค้าขายส่งมาเพื่อตอบสนองความต้องการและการจัดรูปแบบของการประมูล Artspace เจริญที่สุดผู้ขายปันออกสิทธิ์แก่ Artspace เรื่อยไปไม่สามารถเพิกถอนได้และปลอดค่าลิขสิทธิ์เพื่อใช้ข่าวสารรายชื่อในส่วนอื่น ๆ ของไซต์ตามดุลพินิจของเรา แต่เพียงฝ่ายเดียว

ผู้ขายต้องรับผิดชอบแห่งการจัดส่งสินค้าให้กับดักผู้ซื้อที่ทูลราคาสำเร็จพอได้รับราคาจ่ายผู้ขายจะจำต้องทำการจัดส่งทันทีเมื่อได้รับเงินที่ดีจากผู้ซื้อผู้ขายมีหน้าที่จัดเก็บภาษีแห่งเกี่ยวข้องทั้งหมดขนมจากผู้ซื้อที่ประสบผลสำเร็จและส่งภาษีดังกล่าวไปยังหน่วยงานจัดเก็บภาษีแห่งเกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อด้านที่กำหนดมูลค่าสภาพและความแม่นยำของสินค้าผู้ซื้อที่เข้าร่วมณการประมูล Artspace รับรองและยืนยันโดยการรายงานราคาใด ๆ แห่งหนพวกเขาพร้อมเต็มใจและสามารถซื้อราคาประมูลภาษีที่เกี่ยวข้องหมดด้วยกันและของพรีเมี่ยมสิ่งของผู้ซื้อ 19; ทั้งหมดข้างใน 24 ชั่วโมงหลังจากหยุดการประมูลหากพวกเขาเป็นผู้ประมูลที่ประสบผลการเสนอสนนราคาใด ๆ ที่ส่งเพราะใช้ข้อมูลการเข้าสู่กบิลการลงทะเบียนสรรพสิ่งผู้ซื้อ 19 จะนับว่าเป็นผู้ทำหรือว่าได้รับอนุญาตจากผู้ซื้อรายนั้นผู้ซื้อแต่ละรายที่เสนอราคาใด ๆ รับรองและรับประกันว่าการเสนอราคาดังกล่าวไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของข้อตกลงที่ร่วมกันหรือต่อต้านการชิงดีชิงเด่นอื่น ๆ และสอดคล้องกับกฎหมายของรัฐบาลกลางและรัฐผู้บริโภคแต่ละรายมีหน้าที่ชำระภาษีการขายของรัฐนิวยอร์กและภาษีการขายที่ท้องถิ่นภาษีการใช้งานที่เกี่ยวข้องภาษีฟุ่มเฟือยของรัฐบาลกลางหรือว่าภาษีอื่นใดแห่งหนประเมินจากการซื้อสินค้าผู้บริโภคเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงฝ่ายเดียวในการระบุและรับใบอนุญาตส่งออกนำเข้าหรือใบอนุญาตอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการส่งมอบสินค้าด้วยกันในการพิจารณาดุสินค้านั้นอยู่ภายใต้การห้ามส่งออกไม่ก็นำเข้าหรือไม่

Artspace ไม่รับผิดชอบต่อการส่งการประมูลปราศจากการต้อนรับหรือยืนยัน

ผู้ขายด้วยกันผู้ซื้อยอมรับว่า Artspace ทอดทิ้งและไม่ทำการรับรองหรือยืนยันใด ๆ (โดยชัดแจ้งหรือว่าโดยนัย) เกี่ยวพันสินค้าแห่งนำเสนอรวมถึง แต่เปล่า จำกัด เหมือนความสามารถในที่การค้าความเหมาะสมสำหรับกวัตถุประสงค์เฉพาะความแม่นยำของถ้อยคำของสินค้าสภาพทางกายภาพสัดส่วนคุณภาพเนื้อความหายากความสำคัญมัชฌิมแหล่งที่มาไม่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะอยู่ภายใต้เรื่อง จำกัด ในการส่งออกหรือนำเข้าหรือว่าการกันส่งของหรือไม่ก็การจัดส่งการบรรจุหรือการจัดการความสามารถสิ่งของผู้ซื้อในที่การวางเงินความสามารถของผู้ขายที่การรวบรวมราคาจ่ายหรือการรับรองหรือว่าการรับประกันอื่นไหนในรูปพรรณสัณฐานหรือรูปร่างใด ๆArtspace ละเลยต่อข้อตำหนิหรือความล้มเหลวในงานดำเนินการบอกราคาทางออนไลน์รวมถึง เสียแต่ว่าไม่ จำกัด เพียงข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดที่เกิดขนมจาก (1) การเสียการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือซอฟต์แวร์การกล่าวราคาออนไลน์เพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (2) การแจกแจงไม่ก็ความล้มเหลวสรรพสิ่งซอฟต์แวร์การเสนอราคาออนไลน์หรือไม่ก็ (3) รายละเอียดไม่ก็ความล้มเหลวสรรพสิ่งผู้ขาย 19 หรือไม่ก็ผู้ซื้อ 19 งานเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือสมองกลหรือ (4) ข้อเสียหายหรือการปล่อยเว้นไร ๆ ที่เกี่ยวพันกับกรรมวิธีเสนอสนนราคา

ตำแหน่งงานโล่งบนเค้าหน้าอาชีพ

อีฉันอาจแสดงรายการฐานันดรการจ้างงานที่ดึงขึ้นอยู่ณเว็บไซต์นี้การโพสต์เหล่านี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์พอให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจจะเปลี่ยนแปลงได้มาโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าคุณเปล่าควรสร้างข้อมูลไร ๆ บนไซต์นี้หรือให้บริการเปลี่ยนไซต์เพื่อเป็นข้อเสนอเพราะว่าการจ้างงานและเจ้าเอ็งไม่น่าสร้างสิ่งใด ๆ บนเว็บไซต์นี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายหรือการกระตุกชวนปันออกจ้างงานแห่งหนไม่ได้รับสารภาพอนุญาตทางกฎหมายและกฎหมายของพื้นที่ของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัว;ข่าวผู้ใช้

ที่ระหว่างการใช้งานไซต์คุณอาจจะถูกขอให้ข้อมูลบางอย่างอายุมากเราการใช้ข่าวใด ๆ สถานที่คุณแบ่งออกผ่านเว็บไซต์จักอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของอีฉันที่มีอยู่ที่นี่ artspace.com/privacyดีฉันขอให้เจ้าเอ็งอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวสรรพสิ่งเราเจ้าเอ็งรับทราบกับยอมรับแหวคุณเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงฝ่ายเดียวต่อความแม่นยำและแก่นสารของประกาศดังกล่าว

การใช้งานระหว่างชาติ

เราควบคุมและลงมือไซต์จากสำนักงานของดีฉันในอเมริกาและข้อมูลทั้งหมดจักถูกวัดผลภายในอเมริกาเราไม่ไหวแสดงว่าวัสดุบนบานไซต์มีความกลมกลืนหรือประกอบด้วยให้ใช้ในสถานที่อื่นผู้ที่เลือกคัดที่จะเข้าถึงไซต์จากแห่งอื่น ๆ จะดำเนินการดังกล่าวอีกด้วยความคิดริเริ่มสิ่งของตนเองและต้องรับผิดชอบทาบการปฏิบัติทางกฎหมายท้องถิ่นแม้มีการบังคับใช้กฎเกณฑ์ท้องถิ่นกับในอาณาเขตที่บังคับใช้

เธอตกลงที่จะประพฤติตามที่ข้องแวะทั้งหมดกฎหมายกฎและข้อบังคับแห่งหนเกี่ยวข้องกับดักการใช้งานเว็บไซต์ของเธอคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามเทศบัญญัติที่เกี่ยวพันทั้งหมดเกี่ยวข้องการส่งประกาศทางเทคนิคที่ส่งออกขนมจากสหรัฐอเมริกาหรือประเทศสถานที่คุณสถิตอยู่เพราะไม่ ขีดคั่น เฉพาะความน่าจะเป็นทั่วไป

เจ้าของ

ระหว่างคุณกับ Artspace (หรือ กองกลาง อื่นที่ประกอบด้วยเครื่องหมายคงอยู่บนไซต์) Artspace (หรือว่า บริษัท ตรงนั้น ๆ ) เป็นเจ้าของและ / หรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตสรรพสิ่งเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและ / หรือธวัชบริการที่อยู่บนไซต์ด้วยกันเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้รับยอมเนื้อหากับ / หรือประกาศบนเว็บไซต์เว้นเสียแต่จะเจาะจงไว้ดำรงฐานะอย่างอื่น

ยกเว้นสถานที่เจาะจงไว้ครอบครองอย่างอื่นในที่นี้การใช้งานไซต์ไม่ไหวแยกออกสัมปทานแก่คุณที่แก่นสารคุณลักษณะไม่ก็เครื่องไม้เครื่องมือไร ๆ ที่คุณอาจเข้าถึงบนบานไซต์และเจ้าเอ็งไม่สมรรถเยียวยาให้เช่าให้เช่ายืมค้าแบ่งสรรหรือไม่ก็ก่อสร้างชิ้นงานเลียนแบบสรรพสิ่งเนื้อความคุณสมบัติหรือว่าวัสดุดังกล่าวหมดด้วยกันหรือไม่ก็บางส่วนห้ามใช้คืนไซต์เชิงพาณิชย์ไหน ๆ โดยเฉียบขาดละเว้นที่ยอมไว้ในที่นี้หรือว่าได้มาการยินยอมจากเราเจ้าเอ็งเปล่าสามารถดาวน์โหลดหรือว่าบันทึกสำเนาของสาระหรือหน้าจอใด ๆ เพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ละเว้นสถานที่ Artspace มอบไว้ดำรงฐานะอย่างอื่นถ้าเธอใช้งานเว็บไซต์อื่น ๆ ตามที่เจาะจงไว้ในที่นี้ในงานจัดการดังที่กล่าวมาแล้วเธอคงละเมิดลิขสิทธิ์กับเทศบัญญัติอื่น ๆ สิ่งของสหรัฐฯแดนอื่น ๆ ตลอดจนกฎหมายสิ่งของแว่นแคว้นแห่งยุ่งเกี่ยวและคงจะจำเป็นจะต้องรับผิดชอบดามการใช้งานเพราะไม่ไหวสารภาพยอมดังกล่าวอิฉันไม่ปันออกสัมปทานหรือการยินยอมอื่นไหนอายุมากผู้ใช้ตราเครื่องหมายการค้าตีทะเบียนธวัชบริการเนื้อความสถานที่มีลิขสิทธิ์อื่น ๆ หรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาอื่นไรโดยทั่วไปไว้ในไซต์

ข่าวสารบนไซต์รวมทั้งเสียแต่ว่าไม่ กำหนด เหมือนงานออกแบบไซต์เหตุตารางรายการมนุษยชาติกอินเอียงอร์เฟซด้วยกันงานคัดเลือกด้วยกันการตระเตรียมหมดด้วยกันได้รับการดูแลรักษาทางกฎหมายรวมถึงกฎเกณฑ์ลิขสิทธิ์

ชื่อเสียงเรียงนามผลิตผลโลโก้การออกแบบชื่อเรื่องตารางรายการิกคำไม่ก็กลุ่มคำอาจจะทำได้สารภาพการคุ้มครองภายใต้เทศบัญญัติที่ตำแหน่งตราธวัชบริการหรือว่าชื่อเสียงเรียงนามทางการค้าสิ่งของ Artspace LLC ไม่ก็องค์การอื่น ๆตราเครื่องหมายบริการด้วยกันชื่อเสียงเรียงนามเชิงพาณิชย์ดังกล่าวอาจจะครอบครองการเขียนทะเบียนในอเมริกาและแห่งระดับสากล

ถ้าไม่ไหวรับสารภาพอนุญาตดำรงฐานะลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าขนมจากดีฉันเจ้าเอ็งเห็นด้วยที่จะไม่จัดโชว์หรือชดใช้เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการชื่อเสียงเรียงนามทางการค้าเครื่องไม้เครื่องมือแห่งหนประกอบด้วยลิขสิทธิ์อื่น ๆ สิ่งของดีฉันหรือไม่ก็ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ณลักษณะไหน ๆ

ลิงก์จากกับไปอีกต่างหากไซต์

คุณคงจะสามารถเชื่อมโยงไปอีกทั้งเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ("ไซต์ที่เชื่อมโยง") จากไซต์ได้มาอย่างไรก็ตามไซต์แห่งเชื่อมโยงจักไม่ได้รับสารภาพการสำรวจควบคุมหรือว่าตรวจสอบเพราะว่าเรา แต่ประการใดและอิฉันจะไม่เอาใจใส่ต่อเนื้อความความพร้อมใช้งานการโฆษณาการผลิตภัณฑ์ข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลผู้ใช้หรือวัสดุอื่น ๆ ของไซต์ที่เกี่ยวดังกล่าวหรือว่าเพิ่มเติมไร ๆลิงก์ที่ประกอบด้วยอยู่แห่งนั้นลิงก์กลุ่มนี้ไม่ได้หมายความตวาดเรารับรองหรือเชื่อมกับไซต์ที่เชื่อมโยงเป็นคดีรับผิดชอบของเธอ แต่เพียงผู้เดียวที่การปฏิบัติติดตามข้อกำหนดที่การให้บริการแห่งเหมาะสมสรรพสิ่งเว็บไซต์ที่เชื่อมตลอดจนภาระหน้าที่อื่น ๆ ภายใต้ลิขสิทธิ์ความในการสบประมาทความเหมาะสมความเป็นส่วนตัวสวัสดีและกฎเกณฑ์การส่งออกที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์แห่งหนเชื่อมโยงดังที่กล่าวมาแล้วและสาระใด ๆประกอบด้วยอยู่แห่งนั้นไม่ว่าในกรณีไหนก็ตามเราจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าทางตรงหรือทางเบี่ยงต่อใครต่อใครสำหรับผลร้ายหรือความเสียหายใด ๆ เค้าเดิมขึ้นจากหรือในบางโอกาสเพราะว่าการสร้างหรือชดใช้เว็บไซต์ที่เกี่ยวหรือข่าวสารหรืออุปกรณ์ที่เข้าถึงผ่านเว็บไซต์ที่เชื่อมคุณน่าแจ้งหัวข้อกังวลใด ๆ ไปอีกต่างหากผู้ดูแลหมู่หรือผู้ดูแลเว็บสรรพสิ่งไซต์นั้นเราขอสงวนสิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียวตามดุลยพินิจของร่างกาย แต่เพียงผู้เดียวแห่งการเพิ่มพูนเปลี่ยนแปลงปฏิเสธหรือลบออกโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าคุณลักษณะใด ๆ หรือลิงก์จากไปยังไซต์ไร ๆ ที่เกี่ยวโยงจากไซต์และ / หรือแนะนำคุณลักษณะหรือว่าลิงก์ที่ผิดแผกไปยังผู้ใช้ที่แตกต่างกักคุมp>

เราจำเป็นต้องได้รับอนุญาตสำหรับการเชื่อมโยงเจียรยังเว็บไซต์ชนิดใดตกลงหากมุ่งหวังขออนุญาตขนมจากเราเจ้าเอ็งสามารถสลักถึงดีฉันตามที่สิงสู่ด้านล่างกระนั้นก็ตามเราขอสงวนสิทธิ์ในงานปฏิเสธคำร้องใด ๆ ไม่ก็ยกเลิกการยินยอมใด ๆ ที่ได้รับจากเราแห่งการเชื่อมโยงผ่านลิงค์ประเภทอื่น ๆ และขอให้ยุติการเชื่อมโยงเจียรยังไซต์ดังที่กล่าวมาแล้วตามดุลพินิจของอีฉันเมื่อใดก็ได้

การชดใช้

เธอตกลงที่จะปกป้องใช้คืนค่าเสียหายและครอบครอง Artspace LLC กรรมการเจ้าหน้าที่บุคลากรตัวแทนผู้ขายคู่ค้าผู้รับเหมาแกลเลอรีศิลปินสถาบันผู้จัดจำหน่ายตัวแทนและ กองกลาง ในเครือไม่เป็นอันตรายจากงานเรียกร้องความรับผิดความเสียหายค่าใช้จ่ายกับค่าใช้จ่ายใด ๆ กับทั้งหมดรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่มีเหตุผลไม่ว่าในลักษณะไหน ๆ ที่เกิดจากเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับดักการใช้งานเว็บไซต์ของคุณงานละเมิดกฎหมายใด ๆ งานละเมิดของเจ้าเอ็งข้อกำหนดหรือการโพสต์หรือส่งเนื้อหาสรรพสิ่งผู้ใช้หรือเครื่องมือใด ๆ บนไม่ก็ผ่านไซต์โดยคุณรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงมือที่สามอ้างว่าข้อมูลหรือไม่ก็วัสดุใด ๆ แห่งหนคุณให้ล่วงละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินสรรพสิ่งบุคคลที่สามคุณยอมรับที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เท่าที่จำเป็นในการป้องกันข้อเรียกร้องไหน ๆภาระผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายของคุณจะยังคงอยู่ต่อไปเมื่อสิ้นสุดหลักเกณฑ์เหล่านี้และการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

การปฏิเสธการรับประกัน

คุณเข้าใจและยอมรับตวาด:

เว็บไซต์รวมถึงโดยไม่มีข้อ จำกัด สาระฟังก์ชั่นวัสดุและบริการหมดด้วยกันมีให้ในที่ "ตามที่เป็นอยู่" ด้วยกัน "ตามที่มีสิงสู่" โดยไม่มีงานรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือไม่ก็โดยนัยรวมถึงเพราะว่าไม่มีข้อ จำกัด : (I)การรับประกันใด ๆ เนื่องด้วยข้อมูลข้อมูลบริการประมวลผลข้อมูลไม่ก็การเข้าถึงที่เปล่าถูกรบกวน(II) การรับประกันใด ๆ ที่ข้องแวะกับความพร้อมใช้งานความถูกต้องความสมบูรณ์การใช้ประโยชน์หรือว่าเนื้อหาของข่าว(III) การรับประกันใด ๆ สรรพสิ่งเนื้อหาการไม่ละเมิดความสามารถแห่งการซื้อขายหรือความสอดคล้องสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือ (IV) การต้อนรับหรือการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับตัวละครเสียงเล่าลือหรือการปฏิบัติมุขธุรกิจของผู้จำหน่ายArtspace ไม่รับประกันดุเว็บไซต์หรือฟังก์ชั่นเนื้อหาไม่ก็บริการที่มีสิงสู่นั้นจะเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดเสถียรไม่ถูกขัดคอหรือปราศจากข้อเสียมิฉะนั้นข้อบกพร่องจักได้รับการแก้ไขArtspace ไม่รับประกันแหวเว็บไซต์จะตรงติดสอยห้อยตามความคาดหวังหรือความมุ่งมาดของผู้ใช้ปราศจากคำแนะนำผลลัพธ์หรือไม่ก็ข้อมูลหรือเครื่องมือไม่ว่าจะโดยทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได้รับจากคุณผ่านมุขเว็บไซต์จะสร้างการรับประกันใด ๆ ที่ไม่ได้ทำขึ้นอย่างแจ่มแจ้งที่นี่หากเธอไม่พอใจกับเว็บไซต์นี้การแก้ไข แต่เพียงเดียวของคุณคือการยกเลิกการใช้เว็บไซต์นี้

ผู้ซื้อทุกรายจำเป็นจะต้องกำกับการเรียกร้องทั้งผองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ให้กับคนขายและต้องแก้ไขข้อโต้แย้งใด ๆ เกี่ยวรายการใด ๆ โดยตรงกับดักผู้ขาย

Artspace เปล่ารับรองการรับประกันหรือการรับรองผลิตภัณฑ์ไร ๆ หรือบริการสถานที่เสนอหรือว่าจัดหาเพราะว่าหรือในที่ลักษณะสรรพสิ่งผู้ขายบนหรือผ่านเว็บไซต์Artspace ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างธุรกรรมใด ๆ ระหว่างลูกค้าและผู้จำหน่าย (ไม่ได้ร้องขอโดยเฉพาะกับแจ้งปันออกฝ่ายแห่งหนเขียนรู้)

วัสดุไร ๆ ที่ดาวน์โหลดหรือว่าอื่น ๆ ที่ถือสิทธิ์จากการใช้งานเว็บไซต์สิ่งของคุณเองกับความเสี่ยงด้วยกันคุณจักต้องรับผิดชอบ แต่เพียงข้างเดียวต่อข้อเสียหายใด ๆ สถานที่เป็นผลมาจากงานดาวน์โหลดวัสดุดังที่กล่าวมาแล้วใด ๆ

Artspace ไม่รับรองการรับประกันหรือรับรองผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการใด ๆ แห่งหนเสนอหรือว่าจัดหาเพราะว่าหรือแห่งหนเกี่ยวข้องกับดักที่สามภาคีหรือเปลี่ยนเว็บไซต์Artspace ไม่ใช่ฝ่ายและไม่ไหวติดตามตรวจธุรกรรมใด ๆ ระหว่างผู้ซื้อและบุคคลที่สามโดยไม่เกี่ยวข้องกับดักการมีส่วนร่วมโดยตรงของ หุ้นส่วน

ปล่อย

เจ้าเอ็งตกลงอย่างชัดเจนที่จะปล่อย Artspace, LLC, บริษัท ในเครือ, หรือผู้อำนวยการที่นอบน้อมของเขาทั้งหลาย, เจ้าหน้าที่, พนักงาน, ตัวแทน, บริษัท, บริษัท แยกย่อย, หน่วยงาน, ผู้แทน, ซัพพลายเออร์, ผู้แทนจำหน่าย, ผู้ให้บริการ, ผู้รับเหมาก่อสร้าง, และคนกลาง 1 ฝ่าย (หน่วยงานที่ 1)จากการกระทำใด ๆ และทั้งปวงลักษณะการเรียกร้องหรือไม่ก็สาเหตุของการกระทำไม่ก็ความเหมาะสมตามกฎหมายหรือในที่ความเท่าเทียมกันและจากผลเสียความเสียหายโสหุ้ยหรือโสหุ้ยใด ๆ ทั้งเพรวมถึงเพราะไม่ กำหนด ค่าใช้จ่ายสิ่งของศาลกับทนายความ 19;ค่าธรรมเนียมที่คุณอาจมีต่อพรรคที่ปล่อยออกมาหรือสิ่งใดก็ตามแห่งรู้จักหรือเปล่ารู้จักประเจิดประเจ้อหรือไม่ไม่มิดชิดซึ่งเกิดขึ้นจากหรือยุ่งเกี่ยวในมุขใด ๆ ประกบข้อโต้แย้งคุณจะสละสิทธิ์ไหน ๆ ที่เกี่ยวพันภายใต้มาตรา 1542 สิ่งของประมวลกฎหมายแคลิฟอร์เนียและกฎหมายที่คล้ายกันสรรพสิ่งเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องไหน ๆ ที่ระบุไว้: "งานเปิดตัวทั่วไปไม่ครอบคลุมถึงงานเรียกร้องไร ๆ จากผู้มีความรู้รุ่งแจ้งในเครดิตเวลาที่การจัดการเผยแพร่ซึ่งถ้าทราบเพราะว่าเขาจะต้องมีกรรมสิทธิ์ผลกระทบอย่างมากต่อตั้งภูมิลำเนาของนกเขากับเทศมนตรี "

ความจำกัดเนื้อความรับผิด

ไม่ว่าจะประกอบด้วยเหตุการณ์ไร ๆ ก็ตามณ Artspace, กองกลาง ในเครือหรือไม่ก็เจ้าสำนักด้านความเคารพ, พนักงาน, พนักงาน, แม่สื่อแม่ชัก, กองกลาง, กงสี แบ่ง, หน่วยงาน, ผู้ดูแล, ผู้จัดหา,ผู้ให้บริการในเครือผู้ให้บริการผู้รับเหมาท่านลเลอรีคนดังสถาบันแม่สื่อหรือผู้ให้บริการใจความหรือไม่ก็บริการประกอบด้วยเนื้อความรับผิดทาบผู้ให้บริการโดยทางอ้อมโดยเฉพาะกรณีที่มีขึ้นสม่ำเสมอครอบครองกฎหรือไม่ก็ข้อบัญญัติโทษของข้อเสียหายต้นตอขนมจากการใช้งานเพราะว่าเรา, เว็บไซต์หรือไม่ก็สาระ, อุปกรณ์และฟังก์ชั่นแห่งหนพัวพันกับ THERETO, รวมทั้ง, เพราะว่าพ้นไปหัวข้อ จำกัด , งานสูญเสียรายได้, ไม่ก็ผลประโยชน์สถานที่มีกรรมสิทธิ์รุ่งอรุณ, หรือว่าการงานแห่งเสีย, ข้อมูลหรือว่าการแลกเปลี่ยน, หรือค่าใช้จ่ายณงานให้บริการชดเชย, ไม่ว่าจักดำรงฐานะ บริษัท หรือตัวแทนก็ตามมีสิทธิ์ข้อแนะนำถึงความเป็นไปได้สรรพสิ่งข้อเสียหายดังกล่าวอาณาเขตอำนาจศาลบางที่เปล่าอวยแบ่งออกมีงาน กำหนด หรือยกเว้นข้อความสารภาพผิดเพราะฉะนี้เรื่อง จำกัด ข้างต้นบางส่วนคงไม่มีผลกับดักคุณไม่ว่าในที่กรณีไร ๆ ที่จะหมายรวมกรณีรับผิดโดยรวมสิ่งของ Artspace ทาบเจ้าเอ็งเพื่อความเสียหายการเสียและต้นเหตุสิ่งของการกระทำทั้งผอง (ไม่ว่าจักอยู่ในที่ให้คำมั่นหรืองานรุกล้ำก็ตามรวมถึง เสียแต่ว่าไม่ กำหนด เช่นความเลินเล่อไม่ก็อื่น ๆ ) ต้นตอขึ้นจากกฎเกณฑ์หรือว่าการใช้งานเว็บไซต์ที่เธอละเว้นวางณราคารวม $ 100.00เพราะว่าไม่ ขีดคั่น การคาดตู่ไม่ว่าจะจัดกิจกรรมใด ๆ ก็ตามไม่ว่าจักครอบครอง Artspace หรือว่าเจ้าสำนักพนักงานสถานที่เคารพนับถือ, เจ้าหน้าที่, ตัวแทน, ลูกน้อง, บริษัท ย่อย, องค์การ, ผู้จัดจำหน่าย, ซัพพลายเออร์, ในเครือข่ายหรือไม่ก็องค์การที่ข้องแวะใด ๆ ที่หาแบ่งออกที่องค์การตรงนี้หรือว่าอันอื่นใดที่เกิดขึ้นณงานเชื่อมต่อกับดักการเสียข่าวสารไม่ก็ข่าวสารใด ๆ ที่มีอยู่ณบัญชีสรรพสิ่งคุณไม่ก็ข่าวอื่น ๆ แห่งจัดเก็บเพราะว่าหรือไม่ก็บนบานศาลกล่าว BEHALF Artspace

คุณรับรู้ในที่นี้ว่าบทก่อนหน้านี้จักใช้กับเนื้อหาสินค้าและบริการทั้งปวงที่มีให้ผ่านเว็บไซต์

กฎหมาย / เขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับ

เธอยอมรับแหวกฎหมายของรัฐนิวยอร์กละเว้นกฎข้อโต้แย้งของกฎเกณฑ์จะควบคุมข้อกำหนดเหล่านี้โปรดทราบว่าการใช้งานไซต์ของคุณอาจอยู่ภายใต้เทศบัญญัติท้องถิ่นสรรพสิ่งรัฐด้าวและระหว่างชาติอื่น ๆคุณเห็นด้วยโดยชัดแจ้งว่าเขตอำนาจศาลเฉพาะเกี่ยวกับการเยียวยาข้อเรียกร้องไม่ก็ข้อพิพาทไร ๆ กับ Artspace แห่งหนเกี่ยวข้องกับดักการใช้งานไซต์ของเธอในมุขใดทางหนึ่งอยู่ในราชสำนักของบ้านเมืองและรัฐบาลกลางของ New York County, New York และคุณยอมรับและตกลงโดยชัดแจ้งต่อการใช้ดินแดนอำนาจศาลส่วนบุคคลในที่ศาลสรรพสิ่งรัฐด้วยกันรัฐบาลกลางสิ่งของ New York Countyนอกจากนี้เจ้าเอ็งสละสิทธิ์อย่างชัดแจ้งณการพิจารณาเหตุของลูกขุนในการดำเนินการตามกฎหมายใด ๆ กับ Artspace บริษัท ชนนี บริษัท แบ่งหน่วยงานไม่ก็ บริษัท ในเครือไม่ก็เจ้าหน้าที่เจ้าสำนักพนักงานตัวแทนหรือผู้สืบสกุลภายใต้หรือยุ่งเกี่ยวกับหลักปฏิบัติเหล่านี้การเรียกร้องไม่ก็สาเหตุสรรพสิ่งการทำใด ๆ แห่งหนคุณมีเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์จักต้องริเริ่มภายในหนึ่ง (1) ปีภายหลังที่มีการเรียกร้อง

การเห็นด้วยให้ทำงาน

โดยงานให้ส่วนบุคคลใด ๆข่าวสารไปอีกทั้งไซต์ผู้ใช้ทั้งปวงรวมถึง แต่ว่าไม่ จำกัด เพียงลูกค้าในสมาคมยุโรปรู้อย่างถ่องแท้และยินยอมอย่างแจ่มแจ้งในงานรวบรวมกับประมวลผลข้อมูลดังกล่าวในที่สหรัฐอเมริกา

น่าส่งคำถามไร ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ถึงเราเนื่องจากอยู่ข้างล่าง

เสี่ยงดามการหาย

สินค้าที่ซื้อขนมจากไซต์ของเราจัดส่งโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามตามให้สัญญาการจัดส่งด้วยเหตุนี้การเสี่ยงต่องานสูญหายและชื่อของสินค้าดังที่กล่าวมาแล้วอาจส่งต่อจรดคุณพอเราจัดส่งจรยังผู้ให้บริการการเคลื่อนย้าย

การจัดซื้อ

Artspace และพันธมิตรบากบั่นอย่างเต็มที่เพื่อที่จะความถูกต้องงอกงามในเรื่องเบ็ดเตล็ดและราคาของผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์จะอย่างไรก็ตามเนื่องจากสัณฐานของอินเทอร์เน็ตความล้มเหลวในบางคราวการหยุดชะงักของบริการหรือไม่ก็ความผิดพลาดอาจทำให้เกิดความไม่ถูกต้องปรากฏบนบานไซต์Artspace มีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการซื้อใด ๆ สถานที่แสดงราคาที่ไม่ถูกต้องหากราคาสถานที่แสดงดำเกิงกว่าสนนราคาจริงเจ้าเอ็งอาจได้มาการคืนเงินในราคาแพงเกินควรหากราคาที่จัดโชว์น้อยกว่าสนนราคาจริง Artspace จะยกเลิกการสั่งซื้อด้วยกันพยายามต่อเนื่องคุณทางโทรศัพท์หรือว่าอีเมลเพื่อซักว่าคุณต้องการผลิตภัณฑ์ในสนนราคาที่ตรงเผงหรือไม่

เธอรับทราบดุเป็นการชั่วคราวงานหยุดชะงักสิ่งของความพร้อมใช้งานของไซต์คงจะเกิดขึ้นชั่วครั้งคราวเหมือนรูปการณ์ปกติยิ่งไปกว่านี้เราอาจตัดสินใจที่จะเลิกล้มการให้บริการเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งสรรพสิ่งไซต์เมื่อใดตกลงและเช่นกันเหตุผลไหนก็ตามไม่ว่าในข้อความใด ๆ Artspace ไม่ก็ซัพพลายเออร์จะละทิ้งต่อความเสียหายใด ๆ สาเหตุจากการหยุดชะงักหรืองานขาดความพร้อมใช้งาน

การแจ้ง

การแจ้งแจกคุณทราบทางอีเมลหรือว่าไปรษณีย์ธรรมดา.เว็บไซต์อาจรุ่งเช้าการเปลี่ยนแปลงหลักปฏิบัติหรือข้อความอื่น ๆ โดยการแสดงประกาศไม่ก็ลิงก์เพื่อแจ้งให้เธอทราบบนบานไซต์

การแข่งขัน

ในกรณีที่มีข้อโต้เถียงเกี่ยวกับตัวตนสิ่งของบุคคลที่ส่งผลงานรายการจะถือว่าถูกส่งโดยบุคคลที่โด่งดังลงทะเบียนบัญชีอีเมลภาพเขียนทั้งหมดจะกระทำภายใต้การดูแลสิ่งของ Sponsorการตัดสินใจของผู้ส่งเสริมถือเป็นที่อวสานและมีผลชอบในทุกข้อความที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนี้ผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิ์ตามดุลพินิจของตน แต่เพียงเดียวในการตัดสิทธิ์บุคคลใด ๆ ที่พบตามดุลยพินิจสิ่งของตน แต่เพียงผู้เดียวที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกรรมวิธีการเข้าร่วมการแข่งขันหรือเว็บไซต์ที่ wwwมันสมองartspace.comจะล่วงล้ำข้อกำหนดในการให้บริการของเว็บไซต์จะทำการละเมิดกฎอย่างเป็นทางการกลุ่มนี้แสดงท่าทีก่อกวนหรือไม่ก็มีเจตนาที่จะรบกวนล่วงละเมิดข่มขู่หรือขู่บุคคลอื่นหากด้วยเหตุผลใดก็ตามการชิงดีชิงเด่นนี้ไม่สมรรถดำเนินการได้ติดตามแผนที่วางเก็บเนื่องจากการเคียงไวรัสคอมพิวเตอร์ข้อเสียการปลอมแปลงการแทรกแซงโดยไม่ได้รับยอมการฉ้อโกงความล้มเหลวทางเทคนิคหรือสาเหตุอื่นใดซึ่งในความเห็นของผู้สนับสนุน แต่เพียงผู้เดียวทำเอาเสียหายหรือมีผลกระทบต่อการปกครองความปลอดภัยความเป็นธรรมความซื่อสัตย์หรือการทำงานที่เหมาะสมของการแข่งขันนี้ผู้ช่วยเหลือขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกยุติแก้ไขหรือระงับการแข่งขัน

ข้อจำกัดความยอมรับผิด

ผู้สนับสนุนไม่ได้ยอมรับการยืนยันความรับผิดชอบทาบข้อผิดพลาดการละเว้นการขัดจังหวะการลบข้อบกพร่องความช้าในการดำเนินการหรือการมอบผ่านความล้มเหลวของเลยเวลาการสื่อสารการขโมยหรือไม่ก็การทำลายไม่ก็การเข้าถึงเว็บไซต์โดยไม่ไหวรับอนุญาตผู้สนับสนุนไม่รับผิดชอบต่อปัญหาหรือความผิดพลาดทางเทคนิคใด ๆ ของเครือข่ายโทรศัพท์หรือไม่ก็สายโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์เซิร์ฟเวอร์เครื่องมือเครื่องใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ความล้มเหลวใด ๆ ของเครือข่ายโทรศัพท์หรือสายโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์เซิร์ฟเวอร์เครื่องมือเครื่องใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ความล้มเหลวของอีเมลใด ๆ ที่ถือสิทธิ์จากเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการข้อผิดพลาดของคนหรือข้อตกลงข้างการจราจรบนอินเทอร์เน็ตหรือแห่งเว็บไซต์ใด ๆ หรืองานรวมเข้าด้วยกัน | ผู้สนับสนุนจะไม่รับผิดชอบต่อการได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องของข้อมูลหรือความล้มเหลวในการจับข่าวสารดังกล่าวโดยงานแจ้งเตือนสรรพสิ่งผู้ใช้โดยเครื่องไม้เครื่องมือหรือโปรแกรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือใช้ในการประกวดผู้สนับสนุนไม่รับผิดชอบต่อการเจ็บหรือความเสียหายทาบผู้เข้าร่วม 19;หรือแก่บุคคลอื่นใดก็ตาม 19; คอมพิวเตอร์แห่งหนเกี่ยวข้องหรือผลจากการร่วมในการประกวดตอนนี้หรือจากหรือว่าการใช้งานเว็บไซต์ | จะไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ ที่จะเป็นผู้ส่งเสริมหรือ บริษัท ประมุขของพวกเขาตัวแทนจำหน่าย บริษัท ในเครือ บริษัท คนกลางและผู้จัดจำหน่ายกรรมการที่เคารพนับถือสิ่งของพวกเขาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตัวแทนและแม่สื่อแม่ชักแต่ละคนจะจำเป็นจะต้องรับผิดชอบหรือรับผิดดามความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ในรูปแบบใด ๆ หมายรวมทางตรงโดยทางอ้อมเหตุการณ์ต้นตอขึ้นต่อเนื่องหรือว่ามีส่วนร่วมในการเข้าถึงข้อมูลนี้การชดใช้เว็บไซต์หรือการดาวน์โหลดจากและ / หรือการพิมพ์วัสดุสถานที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์โดยเปล่า จำกัด การปลอมแปลงทุกสิ่งบนเว็บไซต์และในที่การแข่งขันนี้มีให้ 1C ตาม IS1D;โดยไม่มีการรับประกันไร ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยก็ตามรวมถึง แต่เปล่า จำกัด เพียงการยืนยันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถในการขนส่งความกลมกลืนสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงหรือไม่ละเมิดแคว้นอำนาจศาลบางแห่งอาจเปล่าอนุญาตข้อ กำหนด หรือการยกเว้นเหตุรับผิดสำหรับข้อเสียหายที่เกิดขึ้นเผอิญหรือที่เกิดขึ้นบ่อยหรือการเว้นการรับประกันโดยนัยเหตุฉะนี้ข้อ จำกัด หรือว่าข้อยกเว้นบางประการข้างต้นอาจไม่เป็นผลกับคุณวิเคราะห์กฎหมายท้องถิ่นสรรพสิ่งคุณสำหรับข้อ จำกัด หรือข้อความ จำกัด ใด ๆ เกี่ยวกับข้อ จำกัด หรือไม่ก็ข้อยกเว้นเหล่านี้

ข้อโต้เถียง

ตามข้อตกลงสิ่งของงานเข้าร่วมการชิงดีชิงเด่นเธอยินยอมพร้อมใจตวาดข้อโต้เถียงไร ๆ กับทั้งเพแห่งเปล่าสามารถเยียวยาคว้าระหว่างคู่สัญญาการหวังด้วยกันต้นเหตุสรรพสิ่งการลงมือเค้าเดิมขนมจากหรือยุ่งเกี่ยวกับดักชิ้นตรงนี้การชิงดีชิงเด่นหรือไม่ก็รางวัลใด ๆ แห่งหนประเคนหรือไม่ก็การตัดสินของผู้ชนะจะมีกรรมสิทธิ์การวินิจฉัยเป็นรายตัวเพราะว่าไม่ต้องใช้หนทางสิ่งของงานกระทำฉบับร่างพวกไร ๆ เพราะอนุญาโตตุลาการติดสอยห้อยตามกฎเกณฑ์อนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์สรรพสิ่ง American Arbitration Association ต่อจากนั้นแล้วก็ส่งผลนอกจากนี้ในที่ข้อพิพาทดังที่กล่าวมาแล้วคุณจะไม่ได้สารภาพอวยปันออกรับรางวัลด้วยไม่ว่าที่เนื้อความไร ๆ ด้วยกันคุณตาขอสละสิทธิ์ทั้งมวลในงานมุ่งค่าเสียหายตีนลงโทษข้อเสียหายเค้าเดิมขึ้นบังเอิญหรือว่าสำเร็จสืบไปไม่ก็ความเสียหายอื่นไหนรวมทั้งนิติกร 19;เงินปากถุงอื่น ๆ นอกเหนือจากโสหุ้ยจริงของคุณ (อาทิเช่นค่าใช้จ่ายแห่งพัวพันกับงานร่วมการชิงดีชิงเด่นตรงนี้) และเจ้าเอ็งจะสละสิทธิ์ทั้งเพที่จะประกอบด้วยความเสียหายเพิ่มพูนดำรงฐานะเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็เพิ่มพูนประเด็นกับคำถามทั้งผองแห่งหนข้องแวะกับงานก่อสร้างความแม่นยำการตีความและการบังคับใช้สรรพสิ่งกฎระเบียบอย่างเป็นทางการกลุ่มนี้ไม่ก็สิทธิด้วยกันการงานสิ่งของเจ้าเอ็งหรือว่าผู้สนับสนุน 19; สิทธิด้วยกันการงานที่เกี่ยวพันกับการแข่งขันนี้จะสิงสู่ภายใต้บังคับกับกำหนดความหมายทางกฎหมายสิ่งของรัฐนิวยอร์กอเมริกาโดยเปล่าส่งผลกระทบต่อระเบียบความไม่ถูกกันสรรพสิ่งข้อบังคับด้วยกันการกระทำทั้งมวลจักบังเกิดแห่งแว่นแคว้นนั้นที่เมืองด้วยกันเตง์กระแทกสิ่งของนิวยอร์ก |

ตามเงื่อนไขของงานร่วมในการชิงดีชิงเด่นเธอเห็นด้วยตวาดข้อโต้แย้งไหน ๆ ด้วยกันทั้งสิ้นสถานที่ไม่สมรรถแก้ไขได้มาระหว่างคู่สัญญาการมุ่งกับตัวการของการลงมือที่เกิดขนมจากไม่ก็เกี่ยวข้องกับดักการชิงดีชิงเด่นนี้หรือไม่ก็รางวัลไหน ๆ แห่งยกให้หรือการวินิจฉัยของผู้ชนะจะถือสิทธิ์การแก้ไขทีละฝ่ายโดยไม่ต้องใช้ในครรลองไร ๆ ของการจัดการฉบับร่างหมู่เจาะจงเพราะว่าอนุญาโตตุลาการตามระเบียบอนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์สิ่งของ American Arbitration Association ต่อจากนั้นมีผลนอกจากนี้ที่ข้อพิพาทดังกล่าวเธอจะไม่ได้รับอวยปันออกรับรางวัลเนื่องด้วยไม่ว่าที่ข้อความใด ๆ และคุณตะขอสละสิทธิ์ทั้งสิ้นณการปรารถนาค่าปรับปลายแก้ไขความเสียหายเหตุเดิมขึ้นเผอิญหรือเป็นผลสืบไปหรือว่าข้อเสียหายอื่นใดหมายรวมทนายความ 19;ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ นอกเหนือจากโสหุ้ยจริงสรรพสิ่งเธอ (เช่นโสหุ้ยที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการแข่งขันนี้) กับเธอจะสละสิทธิ์ทั้งสิ้นที่จะประกอบด้วยความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็นเพิ่มหรือเพิ่มขึ้นข้อคิดและกระทู้ถามทั้งผองแห่งเกี่ยวข้องกับดักการสร้างความถูกต้องการแปลความหมายด้วยกันการบังคับใช้ของกฎเกณฑ์อย่างเป็นทางการเหล่านี้ไม่ก็สิทธิและการงานของเจ้าเอ็งหรือไม่ก็ผู้สนับสนุน 19; อำนาจและกิจธุระแห่งเกี่ยวข้องกับดักการแข่งขันนี้จักอยู่ภายใต้บังคับด้วยกันแปลความหมายตามกฎหมายสรรพสิ่งชาตินิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพราะไม่มีผลกระทบกระทบประกบความไม่ถูกกันสรรพสิ่งกฎเกณฑ์สรรพสิ่งเทศบัญญัติและการลงมือทั้งสิ้นจักมีขึ้นณแว่นแคว้นนั้นในที่เมืองกับเตง์ทุบสรรพสิ่งนิวยอร์ก |

ตามข้อตกลงสรรพสิ่งการเข้าร่วมการชิงดีชิงเด่นเจ้าเอ็งตกลงว่าข้อโต้เถียงไร ๆ ด้วยกันทั้งมวลสถานที่เปล่าสามารถเยียวยาได้ระหว่างคู่สัญญางานมุ่งหวังกับตัวการสิ่งของการทำเค้าเดิมขนมจากหรือไม่ก็ข้องแวะกับดักการชิงดีชิงเด่นนี้ไม่ก็รางวัลไร ๆ แห่งครอบครองหรือว่าการวินิจฉัยสิ่งของผู้พิชิตจักครอบครองงานเยียวยาเป็นรายบุคคลเพราะว่าไม่ต้องชดใช้หนทางสิ่งของการกระทำต้นฉบับกลุ่มใด ๆ เพราะว่าอนุญาโตตุลาการติดสอยห้อยตามระเบียบอนุญาโตตุลาการทางการค้าสิ่งของ American Arbitration Association หลังจากนั้นจึงมีผลยิ่งไปกว่านี้ในที่ข้อพิพาทดังที่กล่าวมาแล้วเธอจะไม่ไหวรับอนุญาตมอบรับรางวัลเนื่องด้วยไม่ว่าแห่งกรณีไหน ๆ กับเธอตะขอสละสิทธิ์ทั้งปวงณการปรารถนาค่าป่วยการปลายแก้ไขความเสียหายเรื่องเดิมขึ้นไปบังเอิญหรือเป็นผลต่อเนื่องหรือไม่ก็ความเสียหายอื่นใดหมายรวมอัยการ 19;เงินปากถุงอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายจริงของเจ้าเอ็ง (เป็นต้นว่าค่าใช้จ่ายแห่งพัวพันกับงานร่วมการแข่งขันนี้) และเธอจะสละสิทธิ์ทั้งมวลที่จะมีข้อเสียหายเพิ่มครอบครองเพิ่มพูนหรือมากขึ้นโจทย์กับกระทู้ถามทั้งเพที่พัวพันกับดักการสร้างความเที่ยงตรงงานตีความด้วยกันการบังคับใช้สรรพสิ่งกฎระเบียบอย่างเป็นทางการกลุ่มนี้หรือสิทธิด้วยกันการงานสิ่งของเจ้าเอ็งหรือไม่ก็ผู้ช่วยเหลือ 19; อำนาจกับธุระที่ข้องเกี่ยวกับการชิงดีชิงเด่นตรงนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความทางกฎหมายสรรพสิ่งชาตินิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเปล่ามีผลกระทบแตะต้องดามความไม่ถูกกันของกฎหมายระเบียบดังที่กล่าวมาแล้วด้วยกันงานทำงานทั้งเพจะเกิดขึ้นในประเทศตรงนั้นแห่งเมืองกับแคว้นอภิบาลสิ่งของนิวยอร์ก | กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวข้องตัวตนสิ่งของผู้พิชิตตามที่อยู่อีเมลกำหนดการแห่งหนชนะจักไม่ผิดข่าวสารเพราะเจ้าตำรับสมุดบัญชีแห่งได้รับอนุญาตของที่อาศัยอีเมลแห่งหนส่งเมื่อเข้า1C เจ้าตำรับสมุดบัญชีสถานที่ได้รับอนุญาตเป็นคนธรรมดาสถานที่มีสิทธิ์มอบแบ่งออกครอบครองที่อยู่อีเมลเพราะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผู้ให้บริการออนไลน์หรือว่าองค์กรอื่น ๆ (อาทิงานการเรียนสถาบัน ฯลฯ ) แห่งหนรับผิดชอบการกำทีดแหล่งที่อยู่อีเมลสำหรับโดเมนแห่งหนเชื่อมกับถิ่นที่อยู่อีเมลสถานที่ส่ง

การติดต่อเรา

แม้ต้องการต่อเนื่องเราถ้าหากมีคำถามหรือประเด็นกังวลใด ๆ เกี่ยวกับข้อตกลงนี้หรือว่าไซต์หรือเพื่อจะแจ้งการแจ้งห้ามใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดนี้ปันออกเราช่วยไปแห่งหนติดต่ออิฉันหรือเขียนถึงอีฉันได้ที่:

Artspace LLC 65 Bleecker Stมันสมอง 8th Floor New York, NY, 10012 Email: service@artspace.com

โทรภาพ: 646-365-3350

ข้อมูลทั่วไป

ข้อกำหนดตรงนี้ถือเป็นข้อกติกาทั้งหมดระหว่างคุณและ Artspace และควบคุมการใช้งานเว็บไซต์สรรพสิ่งคุณเพราะมีผลเหนือข้อตกลงไร ๆ ก่อนหน้านี้ระหว่างเจ้าเอ็งกับ Artspaceคุณอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทำให้ดีขึ้นที่มีผลบังคับใช้กับดักบางส่วนของเว็บไซต์

คุณยอมรับแหวไม่มีความสัมพันธ์ร่วมทุนงานเป็นบริษัทการว่าจ้างหรือตัวแทนระหว่าง Artspace และคุณอันเป็นข้อมูลออกมาจากข้อตกลงนี้หรือการใช้งานไซต์สรรพสิ่งคุณ

การอ้างสิทธิ์ไม่ก็สาเหตุสรรพสิ่งการปฏิบัติการใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับ Artspace หรือไซต์จักต้องเริ่มภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากการอ้างหรือสาเหตุของงานดำเนินการเกิดขึ้น

ความล้มเหลวของเราณการใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือหลักปฏิบัติใด ๆ สรรพสิ่งข้อกำหนดจะไม่นับว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือหลักปฏิบัติดังกล่าวหากข้อกำหนดไร ๆ ของกฎเกณฑ์ถูกพบพานโดยศาลที่มีเขตอำนาจศาลแห่งหนมีอำนาจวินิจฉัยว่าไม่ถูกต้องคู่สัญญากันและกันยอมรับตวาดศาลน่าจะพยายามที่จะจ่ายมีผลกับความตั้งใจสรรพสิ่งคู่สัญญาตามที่ระบุไว้แห่งข้อกำหนดกับข้อกำหนดอื่น ๆ สิ่งของข้อกำหนดยังคงอยู่ในมีผลบังคับอย่างเต็มที่

คุณไม่สามารถมอบหน้าที่ข้อกำหนดหรือไม่ก็สิทธิ์หรือว่าภาระผูกพันใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อกำหนดโดยไม่ได้รับความยินยอมพร้อมใจเป็นตัวอักษรจากเราโดยชัดแจ้งผู้ตั้งกระทู้ smellytheory49 :: วันที่ลงประกาศ 2021-04-01 16:32:22


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.